Lettergrootte: A  A  A 

Veel gestelde vragen

Algemeen

Hoe zijn mijn adresgegevens verkregen?

De adresgegevens zijn met toestemming van de gemeente uit de gemeentelijke basis administratie (GBA) verkregen.

Waarom is dit onderzoek alleen voor mensen van 50 t/m 74 jaar?

Deze leeftijdsgrenzen zijn vastgesteld voor dit onderzoek. Voor personen ouder dan 75 jaar geldt weliswaar dat het risico om darmkanker te krijgen hoger is, maar de kans dat zij uiteindelijk aan darmkanker zullen overlijden is kleiner. Met het stijgen van de leeftijd worden de risico's om aan andere oorzaken dan darmkanker te overlijden steeds groter. Momenteel lijkt het erop dat deelname aan een bevolkingsonderzoek naar darmkanker met name zinvol is voor mensen in de leeftijdscategorie 50 t/m 74 jaar. Internationaal onderzoek zal dit nog verder moeten uitwijzen.

Waarom ben ik uitgenodigd, terwijl andere mensen in mijn omgeving van dezelfde leeftijd niet uitgenodigd zijn?

Omdat het een proef-bevolkingsonderzoek is, is het niet mogelijk alle mensen van 50-74 jaar in de regio Amsterdam en Rotterdam uit te nodigen. Er zijn willekeurig 7.500 mensen uitgenodigd voor het proef-bevolkingsonderzoek in de leeftijd van 50-74 jaar.

 

Deelname
Ik ben niet uitgenodigd maar ik wil me graag opgeven voor deelname aan het Proef-bevolkingsonderzoek. Kan dat?

Voor het proef-bevolkingsonderzoek worden deelnemers willekeurig geselecteerd. Het is dus niet mogelijk om u op te geven voor deelname. Mocht u klachten hebben of komt darmkanker bij u in de familie voor, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.

Als ik nu niet aan het proef-bevolkingsonderzoek meedoe, krijg ik dan bij een landelijk bevolkingsonderzoek weer een uitnodiging?

Dit hangt ervan af of de Minister van VWS besluit een landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker in te voeren.

Ik heb geen klachten over mijn gezondheid en voel me goed. Waarom zou ik deelnemen aan dit proef-bevolkingsonderzoek? Het onderzoek is er juist op gericht darmkanker op te sporen voordat er klachten zijn. Vroege(re) ontdekking kan betere kansen op behandeling en genezing geven. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Ik ben kortgeleden voor darmonderzoek (in het ziekenhuis of n.a.v. het proef-bevolkingsonderzoek darmkanker) geweest. Toen was er niets aan de hand, maar nu heb ik nogal last van buikklachten. Wat moet ik doen?

Het is het beste om naar uw huisarts te gaan en uw klachten te bespreken. Het kan zijn dat de huisarts dan verder onderzoek in het ziekenhuis nodig vindt. Het blijft altijd belangrijk goed te letten op buikklachten of bloed bij de ontlasting en daarmee tijdig naar uw huisarts te gaan.

Is deelname aan deze studie gratis?

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze studie, met uitzondering van eventuele reiskosten die u maakt. Kosten van eventueel vervolgonderzoek zullen veelal door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed.

Het onderzoek

Waarom is bij dit proef-bevolkingsonderzoek darmkanker gekozen voor screenen met een coloscopie of CT-colografie?

Beide onderzoeken zijn mogelijk geschikt om in de toekomst te gebruiken bij het screenen op dikke darmkanker. Toch zijn er nog onbeantwoorde vragen, met name die over het opkomstpercentage. Afhankelijk van de hoeveelheid mensen die gehoor geeft aan de oproep voor een onderzoek, zal een dergelijk screeningsprogramma meer of minder effectief zijn.


De uitslag

Wat betekent het als er iets afwijkends wordt gezien zien op de CT-colografie?

In dit geval moet er mogelijk nog verder onderzoek gedaan worden of zult u (in overleg met uw huisarts) worden doorverwezen naar een arts binnen het AMC.

Er zijn twee verschillende afwijkende uitslagen mogelijk:

  • er worden bij u afwijkingen in de dikke darm gevonden à u zult binnen 2 weken worden doorverwezen voor een kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie) waarbij de afwijking kan worden opgespoord en vaak zelfs direct kan worden verwijderd;
  • er worden bij u afwijkingen buiten de dikke darm gevonden à afhankelijk van de ernst van de afwijkingen, zal er niets gedaan hoeven te worden, zal er verder onderzoek aangevraagd worden of zult u (in overleg met uw huisarts) worden doorverwezen naar een arts binnen het AMC of EMC.

Als er op de CT-colografie geen afwijkingen gevonden worden, betekent dit dan dat ik nooit darmkanker zal krijgen?

Nee, in ongeveer 2 op de 100 mensen die een CT-colografie hebben ondergaan wordt in de opeenvolgende jaren toch darmkanker geconstateerd. Wanneer u enige tijd na het onderzoek alsnog klachten bemerkt, zoals een veranderd ontlastingspatroon of bloed bij de ontlasting, moet u dan ook contact opnemen met uw huisarts.

Wat betekent het als er iets afwijkend wordt gezien tijdens de coloscopie?

Bij de coloscopie kunnen poliepen of darmkanker worden gevonden. Als er sprake is van poliepen kunnen deze in de meeste gevallen tijdens de coloscopie verwijderd worden en naar een patholoog worden ingestuurd. Afhankelijk van het aantal verwijderde poliepen en de aard van het weefsel, wordt volgens de Nederlandse richtlijnen een vervolg-coloscopie geadviseerd een aantal jaren na uw eerste coloscopie.

Als er sprake is van darmkanker komt u onder behandeling van een Maag-Darm-Leverarts.

Hoe lang duurt het voordat ik de uitslag krijg?

CT-colografie:

Na afloop van de CT-colografie streven wij ernaar om u binnen 2 weken telefonisch op de hoogte te brengen van de uitslag. In sommige gevallen (als er bijvoorbeeld verder onderzoek nodig is) zullen wij dit liever persoonlijk aan u vertellen, zodat u direct vragen kunt stellen. Hiervoor maken we dan tijdens het telefonische gesprek gezamenlijk een afspraak.

Coloscopie:

Na afloop van de coloscopie zult u voor vertrek naar huis vernemen of er afwijkingen gezien zijn . De definitieve uitslag krijgt u telefonisch 2 weken later.

Klachten

Ik heb een klacht over mijn deelname aan dit proef-bevolkingsonderzoek. Bij wie kan ik dat melden?

U kunt u klacht schriftelijk doen toekomen aan ons. Wij kunnen alleen schriftelijke meldingen in behandeling nemen.

U kunt uw klacht sturen naar:
Stichting Kankerpreventie IKA
Tav Klacht Proef-bevolkingsonderzoek darmkanker
Postbus 9236
1006 AE AMSTERDAM

Privacy en persoonsgegevens:

Met wie worden mijn gegevens uitgewisseld?

Wij kunnen uw gegevens uitwisselen met:

  • uw huisarts (in geval van een positieve uitslag)
  • de behandelend specialist wanneer u eventueel voor aanvullend onderzoek wordt verwezen naar het ziekenhuis
  • het Integraal Kankercentrumten behoeve van de Kankerregistratie. In Nederland bestaat reeds geruime tijd een registratie waarin gegevens van alle patiënten met kanker zijn opgenomen. Via de Kankerregistratie kan worden nagegaan of darmkanker al dan niet via dit bevolkingsonderzoek is gevonden. Op deze manier kan onder andere onderzocht worden wat de effecten zijn van dit Proef-Bevolkingsonderzoek Darmkanker.

U heeft recht om bezwaar te maken tegen vastleggen en/ of uitwisselen van uw gegevens. Dit kunt u aangeven op de toestemmingsverklaring die u samen met de gehele deelnameset thuisgestuurd heeft gekregen.