Lettergrootte: A  A  A 

Deelname

Deelname aan het proef-bevolkingsonderzoek

Voor het proef-bevolkingsonderzoek worden deelnemers willekeurig geselecteerd. Het is dus niet mogelijk om u op te geven voor deelname. Deelname aan het proef-bevolkingsonderzoek is geheel vrijwillig. U kunt zich opgeven voor deelname aan het proefbevolkingsonderzoek op drie manieren:

1. Bellen naar het onderzoekscentrum:

Bereikbaar op telefoonnummer 0800-2623276 op werkdagen, tussen 9.00 en 14.00 uur. Houd uw uitnodigingsbrief met daarop uw uitnodigingsnummer bij de hand.

2. Door middel van het invullen van het antwoordformulier dat u bij de uitnodigingsbrief heeft ontvangen:

U kunt het antwoordformulier terugsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop (een postzegel is niet nodig). Eén van onze medewerkers zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

3. Het maken van een afspraak via het sturen van een email:

U stuurt hiervoor een email naar het onderzoekscentrum, e-mailadres: darm@ikca.nl. Wilt u in deze mail uw telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent noteren? Een van onze medewerkers zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor het maken van een telefonische afspraak met het onderzoekscentrum."

Als u niet wilt deelnemen

Wanneer u besluit niet deel te nemen, zal dit uw eventuele behandeling of begeleiding in de toekomst niet veranderen. Als u niet wilt deelnemen, stellen wij het zeer op prijs als u het ingevulde antwoordformulier en de ingevulde vragenlijst terugstuurt in de antwoordenvelop (postzegel niet nodig).

Het onderzoek valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het privacyreglement van het AMC en Erasmus MC. Uw gegevens worden dus alleen gebruikt door bevoegde personen.

Deelname is niet zinvol als u:

 • Behandeld wordt of nog onder controle staat in het ziekenhuis, vanwege dikke darmkanker of endeldarmkanker. Het is belangrijk dat u onder controle blijft van een specialist. Als u niet onder controle staat, neem dan contact op met uw huisarts.
 • Onder behandeling bent voor de Ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. U blijft in dit geval onder behandeling van uw eigen specialist. 
 • De afgelopen vijf jaar een kijkonderzoek van de gehele dikke darm (colonoscopie) of een darmfoto (barium inloopfoto) heeft gehad.
 • De laatste drie maanden een veranderd ontlastingspatroon of bloed bij de ontlasting heeft of heeft gehad. In dit geval is het beter contact op te nemen met uw eigen huisarts.
 • Als één van deze categorieën op u van toepassing is, is deelname aan het proef-bevolkingsonderzoek niet zinvol. Wij stellen het op prijs, als u dit aangeeft op het bijgevoegde antwoordformulier. Het formulier kunt in de envelop, zonder postzegel, terugsturen.

  Toestemmingsformulier

  Proef-bevolkingsonderzoeken moeten in Nederland aan een groot aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste wordt de studie beoordeeld door een door de overheid ingestelde commissie. Deze commissie bewaakt de uitvoering van de Wet op het Bevolkingsonderzoek. Het proef-bevolkingsonderzoek is positief beoordeeld door bovengenoemde commissie Wanneer u wilt deelnemen, hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Wij zullen u dan ook uiteindelijk vragen om het toestemmingsformulier te ondertekenen en terug te sturen.

  Voor- en nadelen van deelname

  Voordelen

  Door deelname aan het proef-bevolkingsonderzoek kunnen darmpoliepen en darmkanker vroegtijdig worden ontdekt en behandeld, waardoor de kans op genezing aanzienlijk verbetert. Verder draagt u, door uw deelname, bij aan de ontwikkeling van een mogelijk landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

  Nadelen

  Deelname aan het proef-bevolkingsonderzoek kan ongerustheid en spanning bij u oproepen, wanneer u moet wachten op de uitslag. Het onderzoek kan als belastend ervaren worden en aan het onderzoek zelf zijn enkele risico's verbonden.

  Verder wordt u bij een afwijkende uitslag geadviseerd een vervolgonderzoek te ondergaan, wat belastend voor u kan zijn en waardoor u langer in onzekerheid verkeert. Als u in aanmerking komt voor een vervolgonderzoek (coloscopie), mag u tot een jaar na dato geen bloed doneren aan de Bloedbank.

  Kosten en vergoeding

  Er zijn voor u aan het proef-bevolkingsonderzoek geen kosten verbonden. U krijgt geen vergoeding.