Lettergrootte: A  A  A 

Veel gestelde vragen

 

Wanneer krijg ik de uitslag en wat betekent dit?

Binnen twee weken na het terugsturen van de ontlastingtest ontvangt u een brief met de uitslag van de test. De testuitslag kan gunstig of ongunstig zijn.

ongunstige uitslag: bloed in de ontlasting

Bij ongeveer 8 op de 100 mensen zal er bloed in de ontlasting gevonden worden. Een ongunstige testuitslag betekent niet dat u zeker darmkanker heeft. Het betekent wel dat er een iets verhoogde kans op darmkanker is in vergelijking met mensen die geen bloed in hun ontlasting hebben. Daarom is het belangrijk om vervolgonderzoek te doen om de aanwezigheid van darmkanker uit te sluiten. U ontvangt een uitnodiging voor een afspraak op de polikliniek van het AMC of het Flevoziekenhuis Almere. Hier zal de testuitslag met u worden besproken en zal u in de meeste gevallen een coloscopie worden geadviseerd. Deze coloscopie kan meestal binnen twee weken na de polikliniek afspraak gedaan worden.

gunstige uitslag: geen bloed in de ontlasting

Bij ongeveer 92 op de 100 mensen zal er geen bloed in de ontlasting gevonden worden. Een gunstige testuitslag wil niet zeggen dat u zeker geen darmkanker heeft of in de toekomst kan krijgen. Het betekent wel dat er op dit moment onvoldoende reden is om vervolgonderzoek te doen. U zult niet worden uitgenodigd voor een afspraak op de polikliniek.

!Belangrijk:

De ontlastingstest is een momentopname. Bij klachten die kunnen passen bij darmkanker, raden wij u aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren hebben wij uw gegevens nodig. Uw naam, adres en geboortedatum hebben wij gekregen van uw gemeente. Tevens vragen wij u om uw telefoonnummer en de gegevens van uw huisarts in te vullen. Wanneer er bloed in uw ontlasting wordt gevonden sturen wij ook een brief naar uw huisarts. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Op de registratie van uw gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.


Voor- en nadelen van deelname op een rij

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Om een goede beslissing te kunnen nemen over deelname volgen hieronder nog kort de voor- en nadelen. In het figuur hiernaast is weergegeven wat de verwachte bevindingen zijn van dit proefbevolkingsonderzoek. Deze cijfers zijn gebaseerd op de eerdere rondes van het proefbevolkingsonderzoek.

Voordelen:

Door deelname aan het proefbevolkingsonderzoek kunnen darmkanker of voorstadia daarvan (poliepen) vroegtijdig worden ontdekt en behandeld. Hierdoor is een betere kans op genezing mogelijk is. Ook draagt u bij aan de ontwikkeling van een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker in Nederland.

Nadelen:

Deelname aan het proefbevolkingsonderzoek kan ongerustheid en spanning bij u oproepen. Ook kunt u ten onrechte ongerust gemaakt worden omdat wel bloed in uw ontlasting is gevonden terwijl uiteindelijk geen kanker of poliepen worden gevonden ('vals alarm'). Wanneer bloed in uw ontlasting wordt gevonden wordt u geadviseerd om een vervolgonderzoek (een coloscopie) te ondergaan. Dit vervolgonderzoek wordt door sommige mensen als belastend ervaren en kan in een klein aantal gevallen leiden tot complicaties. 

 

FAQ Bevolkingsonderzoek Darmkanker

 

 • Waarom ben ik uitgenodigd? Hoe zijn jullie aan mijn gegevens gekomen? De adresgegevens zijn met toestemming van de gemeente uit de gemeentelijke basis      administratie (GBA) verkregen. Om de gegevens van deze ronde van het           proefbevolkingsonderzoek te kunnen vergelijken met de gegevens uit de eerste ronde (2006)         en de tweede ronde (2008)is ervoor gekozen om in dezelfde regio uit te nodigen, namelijk     Amsterdam Watergraafsmeer, Diemen en Almere. Het is van belang elke 2 jaar mee te     doen       aan dit onderzoek.
 • Mijn buurvrouw is wel uitgenodigd en ik niet, hoe kan dat?U behoort dan niet tot de doelgroep die in de eerste en tweede ronde ook al is uitgenodigd            (in 2006 en 2008, zie boven).
 • Mag ik deelnemen aan deze ronde ondanks dat ik de vorige keer niet heb deelgenomen? Ja
 • Ik heb de vorige keer niet meegedaan aan dit onderzoek, waarom krijg ik dan nu toch weer een uitnodiging? U behoort nog steeds tot de doelgroep zoals uitgenodigd in de eerste en tweede ronde.
 • Ik heb geen klachten over mijn gezondheid en voel me goed. Waarom zou ik deelnemen aan dit proefbevolkingsonderzoek? Het onderzoek is er juist op gericht darmkanker op te sporen voordat er klachten zijn. Vroege(re) ontdekking kan betere kansen op behandeling en genezing geven. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.
 • Ben ik verplicht een coloscopie te ondergaan als ik positief getest ben? Nee, u bent niet verplicht een coloscopie te ondergaan. Het is een vrijwillig onderzoek waarvoor u zelf toestemming moet geven.
 • Ik ben nu 3 keer uitgenodigd voor dit onderzoek, hoe vaak wordt ik nog uitgenodigd? Het is van belang elke 2 jaar mee te doen aan dit onderzoek. Op dit moment is het nog een             proefbevolkingsonderzoek en zult u waarschijnlijk om de 2 jaar uitgenodigd worden.
 • Ik ben de vorige keer wel uitgenodigd voor dit onderzoek, en heb toen een coloscopie gekregen, waarom wordt ik nu niet meer uitgenodigd?Als u een coloscopie heeft ondergaan bent u voor de komende 10 jaar voldoende gescreend.         Het is van belang dat u de adviezen na de vorige coloscopie opvolgt. Bij (nieuwe) klachten             adviseren wij u naar uw huisarts te gaan.
 • Ik heb een voorkeur voor een van beide ziekenhuizen, kan daar rekening mee gehouden worden? Als u een positieve test heeft, krijgt u een afspraak voor coloscopie in een van beide ziekenhuizen. U mag meebepalen in welk ziekenhuis u de coloscopie wil ondergaan.
 • Bij de vorige screening had ik een negatieve test, heeft het dan wel zin om nu nog een keer deel te nemen? Ja, het is van belang de test iedere twee jaar te doen.
 • Ik wil niet deelnemen maar mijn man wel, maar hij is te jong en dus niet uitgenodigd. Mag ik mijn uitnodiging en test aan hem geven? Nee, dat kan absoluut niet. U heeft een uniek uitnodigingsnummer gekregen. Als u man klachten heeft, is het advies hiermee naar de huisarts te gaan.
 • Waarom mag ik niet deelnemen als ik klachten heb? De proefbevolkingsscreening is een test die bloed in de ontlasting laat zien. Als u klachten heeft, moet u voor een persoonlijk advies naar uw huisarts gaan
 • Ik heb geen klachten over mijn gezondheid en voel me goed. Waarom zou ik deelnemen aan dit proefbevolkingsonderzoek? Het onderzoek is er juist op gericht darmkanker op te sporen voordat er klachten zijn. Vroege(re) ontdekking kan betere kansen op behandeling en genezing geven. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.
 • Ik wil graag deelnemen aan dit onderzoek maar ik ben niet uitgenodigd, kan ik toch deelnemen? Voor het bevolkingsonderzoek worden deelnemers op postcode en leeftijd geselecteerd.                   Het is dus niet mogelijk om u op te geven voor deelname. Mocht u klachten hebben of                  komt      darmkanker bij u in de familie voor, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.
 • Wordt er een bevolkingsonderzoek ingevoerd in Nederland? Dit hangt ervan af of de Minister van VWS besluit een landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker in te voeren.
 • Waarom is het bevolkingsonderzoek gratis?
  De overheid betaalt het onderzoek. Want de overheid vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen met het bevolkingsonderzoek. Wanneer u een coloscopie moet ondergaan nav een positieve ontlastingtest, wordt er wel een aanspraak gemaakt op uw eigen risico van uw zorgverzekering.
 • Wat doet de uitvoeringsorganisatie met mijn gegevens?
  Uw persoonlijke gegevens en medische gegevens worden geregistreerd en ze worden 70 jaar bewaard. De gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van het onderzoek zo goed mogelijk te houden. En om wetenschappelijk onderzoek te doen. En om te onderzoeken of het bevolkingsonderzoek effect heeft. Het gaat om de volgende gegevens: uw geboortedatum; medische gegevens, zoals gegevens over het onderzoek, de uitslag en eventueel verder onderzoek; administratieve gegevens, zoals de naam van uw huisarts en de datum van het onderzoek.
  De uitvoeringsorganisatie gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Ze houden zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De regels staan in een privacyreglement.
 • Kan ik uit het bestand gehaald worden?
  U kunt uit het bestand gehaald worden. Neem hiervoor contact op met de screeningsorganisatie in uw regio.
 • Ik heb een klacht over mijn deelname aan dit bevolkingsonderzoek. Bij wie kan ik dat melden? U kunt u klacht schriftelijk doen toekomen aan ons. Wij kunnen alleen schriftelijke meldingen in behandeling nemen. U kunt uw klacht sturen naar:

      Stichting Kankerpreventie BoMW

      Tav Klacht Proefbevolkingsonderzoek darmkanker

      Postbus 9236

      1006 AE AMSTERDAM